The EAGLES LEADERSHIP ACADEMY

PROGRAM

Nasz kompleksowy program składa się z 5 elementów, które tworzą w pełni funkcjonalny mechanizm uczenia się i rozwoju kompetencji przywódczych. W jego skład wchodzi:

 • siedem 2-dniowych spotkań warsztatowych (weekend raz w miesiącu)
 • siedem godzinnych konsultacji (po każdym warsztacie)
 • sześć indywidualnych sesji coachingowych
 • sześć webinarów z ekspertami z różnych dziedzin
 • roczny dostęp do platformy szkoleniowej on-line z dodatkowymi materiałami
Zjazd I: Skuteczne Przywództwo

Często pewnie i Ty słyszysz o skutecznych liderach, ale czy zastanawiało Cię to co to w ogóle znaczy? Jakim liderem trzeba być, żeby uzyskać miano skutecznego? Jakie umiejętności i zachowania należy posiadać, żeby być przywódcą a nie tylko menedżerem? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz podczas pierwszego warsztatu.

Dowiesz się również:

 • jaki jest Twój obecny poziom kompetencji przywódczych
 • po co i jak rozwijać kompetencje liderskie
 • jakich korzyści neurobiologia dostarcza liderom
 • jak rozwój samoświadomości wpływa na realizację celów organizacji
 • jak tworzyć kulturę organizacji opartą na wartościach
Zjazd II: Inspirująca komunikacja Lidera

Komunikacja jest największym atutem lidera. To często od niej zależy Twój sukces. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne pozwalają budować zaufanie, angażować pracowników i osiągać założone cele.

Dlatego poznasz:

 • jak Twój styl komunikacji wpływa na współpracę w zespole
 • kiedy storytelling jest nieodzownym narzędziem lidera
 • co daje liderowi umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 • co analiza transakcyjna wnosi do skutecznej komunikacji w biznesie
 • jak transformować komunikację w różnorodnych zespołach
Zjazd III: Zarządzanie zmianą i konfliktem

Zmiany są nieuniknione. Dzięki nim organizacje rozwijają się i osiągają sukces. Ale czy mimo tego chętnie podchodzimy do zmian i potrafimy je sprawnie przeprowadzać? Nie zawsze. To, czy zmiany będą wdrażane z sukcesem zależy przede wszystkim od lidera zmian. To on prowadzi nie tylko proces, ale przede wszystkim ludzi. Dlatego tak ważna jest umiejętność przeprowadzania zmian.

W tej części poznasz:

 • jaka jest Twoja rola w przeprowadzaniu zmiany
 • jak skutecznie wdrażać wszystkie zmiany
 • jak powinna wyglądać komunikacja
 • jak pokonywać bariery i unikać błędów
 • jak zarządzać emocjami w całym procesie
Zjazd IV: Budowanie zaangażowania, motywowanie i informacja zwrotna

Wszyscy wiemy, że organizacje potrzebują zmotywowanych i zaangażowanych pracowników. Obecnie pracodawcy prześcigają się w kreowaniu najróżniejszych benefitów, których celem jest zatrzymanie najlepszych. Ale czy dzięki temu osiągają swój cel? Pewnie znane Ci jest powiedzenie, że pracownik przychodzi do pracy dla firmy a odchodzi od przełożonego.
Aby to powiedzenie było tylko nic nie znaczącym twierdzeniem poznasz w tej części:

 • jak nasz mózg się motywuje
 • jakie są trzy główne elementy motywujące pracowników
 • co niszczy motywację – główne bariery i metody ich eliminacji
 • jak budować zaangażowanie u osób z różnymi stylami osobowości
 • jak dawać informację zwrotną, która będzie motywująca dla pracownika
Zjazd V: Przywództwo sytuacyjne

Stosowanie tych samych metod i narzędzi w różnych sytuacjach nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Aby być skutecznym liderem musisz działać zawsze adekwatnie do sytuacji, dostosowywać swoje działania do otaczających Cię warunków. Tylko wtedy zobaczysz efekty swoich decyzji i działań.

 • jakie sytuacje wymagają innych zachowań?
 • jak dostosować swoje działania do różnych sytuacji?
 • jakie działania są adekwatne w połączeniu z różnymi stylami osobowości i kompetencji?
Zjazd VI: Przywództwo innowacyjne

W dzisiejszym świecie wdrażanie innowacyjnych pomysłów jest koniecznością. Od liderów wymaga się kreowania nowych rozwiązań i wdrażania ich ze 100% efektywnością. Dlatego ważną kompetencją stanie się innowacyjne podejście do zarządzania. Aby tak się stało poznasz:

 • jak wykorzystać neuronaukę wdrażając innowacyjne rozwiązania w organizacji
 • jakie są bariery innowacyjności i jak szukać kreatywnie optymalnych rozwiązań
 • jak skutecznie przewodzić w warunkach niepewności i niepełnej informacji (VUCA)
 • jak efektywnie wykorzystać metodę Design Thinking w procesie zarządzania zmianą
 • dlaczego zaufanie jest najważniejszą walutą przyszłości lidera
Zjazd VII: Delegowanie i podejmowanie decyzji

Podstawą przywództwa jest wysoko rozwinięta umiejętność podejmowania decyzji. Liderzy muszą podejmować decyzje i działać efektywnie w sytuacjach niepewności, dwuznaczności oraz sprzecznych informacji, często pod olbrzymią presją czasu. Wynikiem powinien być sukces organizacji, a sukces przychodzi w wyniku prawidłowej oceny sytuacji i właściwego wykonania podjętej decyzji.

Proces podejmowania decyzji jest skomplikowany, mimo, że na co dzień taki się nie wydaje. Można by przypuszczać, że podejmowanie decyzji odbywa się tylko na podstawie faktów i logicznych argumentów, ale czy na pewno tak jest?
Dowiedz się:

 • jak wykorzystać działanie naszego mózgu do podejmowania lepszych decyzji
 • jakie czynniki wpływają na proces podejmowania decyzji
 • jak podejmować decyzje szybciej w trudnych sytuacjach
 • jaką rolę odgrywa intuicja
 • w jaki sposób delegować zadania